Η ηλικία/η τοποθεσία/το φύλο μου εμφανίζονται εσφαλμένα. Πώς μπορώ να το αλλάξω;

Οι πληροφορίες ηλικίας/τοποθεσίας/φύλου που εμφανίζονται στο προφίλ σας είναι τα ίδια με αυτά που έχετε καθορίσει στο λογαριασμό σας. Εάν είναι λανθασμένες, ενημερώστε το λογαριασμό σας με τις σωστές πληροφορίες.