Ποτέ δεν πήρα ένα Επίτευγμα παρόλο που έκανα ότι ήταν απαραίτητο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όντως εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του Επιτεύγματος, αναθεωρώντας τους πλήρεις Όρους συμμετοχής σε Επιτεύγματα.