Ποιους browser υποστηρίζετε;

Υποστηρίζουμε τους ακόλουθους browser:

  • IE7 και πιο πρόσφατη έκδοση
  • Mozilla Firefox 14 και πιο πρόσφατη έκδοση
  • Safari 5.1 και πιο πρόσφατη έκδοση