Základné princípy

Zodpovedná hra (Responsible Gaming) na bwin

Ako priekopník v oblasti online hier bwin rozpútal vášeň pre hranie a podávanie cez internet. Podporujeme generáciu online hráčov - zaujímavými, vzrušujúcimi a vyzývavými ponukami. A rovnako preberáme aj zodpovednosť za celý sortiment našej ponuky.

bwin chce dospelým osobám poskytnúť najbezpečnejšiu a najinovatívnejšiu hraciu platformu na svete. Vďaka spravodlivému a zodpovednému sortimentu ponuky môže každý hráč hrať v rámci svojich finančných možností a využívať tie najlepšie možné služby. bwin sa zaväzuje k bezúhonnosti, spravodlivosti a spoľahlivosti. Preto je jednoznačné, že bwin musí robiť maximum preto, aby zabránil problémom resp. obmedzil problémy, ktoré môžu vyplynúť z účasti na hazardných hrách a sú spôsobené predovšetkým nadmerným hraním. Zároveň je tiež dôležité rešpektovať práva tých, ktorí sa hazardných hier zúčastňujú v rozumnej miere a hrajú len za účelom zábavy.

Zodpovedná hra na bwin stojí na troch pilieroch: 1. Bezpečnosť hráča 2. Bezpečnosť hry a 3. Ochrana pred závislosťou od hrania. Spoločne s výskumnými ústavmi, združeniami a liečebnými inštitúciami pracujeme na opatreniach na ochranu hráčov a vynakladáme veľké úsilie o vytvorenie zodpovedného, bezpečného a spoľahlivého rámca pre online hranie v Európe.

1. Bezpečnosť hráča

Preberáme zodpovednosť za bezpečnosť našich hráčov. Ochrana hráčov sa zakladá na smerniciach EGBA (European Gaming and Betting Association - Európska asociácia pre gaming a tipovanie), vylúčení maloletých osôb z využívania produktovej ponuky a ochrane súkromia, vyžadujúceho si zodpovedné zaobchádzanie s údajmi a priebehmi platieb. Férovosť a náhodnosť ponúkaných produktov sú pozorne kontrolované nezávislými miestami. Ochrane hráčov je prispôsobená aj marketingová komunikácia: čestná a férová herná ponuka sľubuje len to, čo môže dodržať.

2. Bezpečnosť hry

Preberáme zodpovednosť za bezpečnosť našej produktovej ponuky v dvojakom zmysle: tu je pre nás na prvom mieste tzv. "hravá použiteľnosť", pomocou ktorej chránime našich užívateľov pred chybami, ako napr. pred nechceným podávaním stávok. Okrem toho online kontrola zo strany bwin , ako aj skúsenosti našich bookmakerov zaisťujú ochranu pred podvodmi. Manipulácia stávok a pranie peňazí sú totiž zločinom a nie hrou. Aj v tejto oblasti úzko spolupracujeme s asociáciami ESSA (European Sports and Security Association - Európska asociácia pre šport a bezpečnosť) a EGBA.

3. Ochrana pred hráčskou závislosťou: výskum - prevencia - intervencia

Prevažná väčšina užívateľov športových stávok, kasína a iných herných ponúk hrá striedmo a za účelom zábavy. Niektoré druhy správania, ktoré sú v rozumnej miere absolútne neškodné a akceptovateľné (napr. nakupovanie, športovanie, konzumácia jedla alebo alkoholu), však môžu u niektorých osôb eskalovať a prerásť do problémov. Rovnako môžu aj stávky a hazardné hry viesť u malej skupiny zákazníkov k osobným problémom.

Záujme poskytnutia čím najlepšej možnej podpory našim zákazníkom, zákaznícky servis poskytuje všetky užívateľské kontakty, súvisiace so zodpovednou hrou, špecializovanému tímu "Responsible Gaming". Už mnoho rokovbwin spolupracuje s renomovaným a medzinárodne uznávaným oddelením Division on Addiction, Cambridge, Cambridge Health Alliance, vzdelávacím partnerom Harvard Medical School. Tento tím zákazníkom poskytuje odporúčania, na základe ktorých je možné zodpovedné hranie. V prípadoch, pri ktorých sa dá predpokladať hráčska závislosť, už zákazníkovi nie je umožnené ďalšie hranie. Príslušný zákazník však dostane podporu a poradenstvo pri hľadaní profesionálnej pomoci vo svojom najbližšom okolí.

Vlastná zodpovednosť je najudržateľnejšou formou prevencie

bwin podporuje základný princíp, podľa ktorého by malo byť konečné rozhodnutie a zodpovednosť za rozsah hrania, ako aj za výšku stavenej sumy vecou zákazníka. Vlastná zodpovednosť zo strany zákazníka je najviac udržateľnou formou ochrany. bwin vidí svoju zodpovednosť v podporovaní zákazníkov pri ich zodpovednom rozhodovaní, zakladajúcom sa na jasnej produktovej línii, obšírnej informovanosti a spôsobe správania.

Ochrana mladistvých

bwin vylučuje mladistvé osoby (osoby mladšie ako 18 rokov) z účasti na hracej ponuke. Podmienkou registrácie je povinné potvrdenie o dosiahnutom veku a dátume narodenia. Kópia úradného dokladu totožnosti s fotografiou sa vyžaduje tiež v prípade, že konto nebolo overené automaticky a/alebo nemáte bydlisko v Španielsku. bwin berie svoju zodpovednosť, zabrániť mladistvým osobám v prístupe k hraniu a využívaniu jej hernej ponuky, veľmi vážne. Pri poskytovaní čo najlepšej ochrany neplnoletých osôb sa tiež spoliehame aj na podporu zo strany rodičov a opatrovateľov. Prosím, uchovávajte si svoje údaje neustále v bezpečí (užívateľské meno, heslo a svoje kombinácie otázky a odpovede).

Ďalej Vám odporúčame nainštalovať si filtrovací softvér. Tento softvér Vám umožní obmedziť prístup k internetu pre deti a mladistvých. Viac informácii na túto tému nájdete na adrese www.saferinternet.org . Filtrovací softvér, napríklad www.netnanny.com môže poskytnúť ďalšiu ochranu.

Zodpovednosť pri problémoch

Ako "House of Games" (Dom hier), bwin ponúka celý rad hier a stávok, ktoré predstavujú pre väčšinu zákazníkov istú formu zábavy. bwin preberá zodpovednosť za týchto ľudí tak, že poskytuje podporu a nástroje, ktoré zabezpečujú bezpečné a zábavné prostredie, zodpovedne zaobchádzajúce so súvisiacimi rizikami.

Ľudia, ktorí majú ťažkosti pri vyhodnocovaní rizika, rozpoznaním svojich vlastných hraníc alebo trpia závislosťami, nie sú schopní zodpovedne využívať ponuku nášho sortimentu a hranie si nedokážu užívať ako formu zábavy. bwin za to preberá zodpovednosť vylúčením týchto osôb z hernej ponuky, a to v záujme ich vlastnej ochrany.